Danh sách các nhóm facebook và nhóm zalo về bảo hộ lao động và vật tư tiêu hao, vật tư y tế

Các cộng đồng online do công ty VNPS tạo và quản lý về các ngành nghề liên quan. Là các hội nhóm trên các mạng xã hội như Facebook; Zalo, Viber có hàng nghìn thành viên cùng ngành nghề thường xuyên tương tác để mua bán hàng hóa, trao đổi và chia sẻ thông tin cũng như các hoạt động kết nối khác.

Sau đây là danh sách các cộng đồng VNPS tạo ra và điều hành:
I – Cộng đồng trên mạng xã hội facebook:

1. NGUỒN HÀNG SỈ VẬT TƯ Y TẾ: https://www.facebook.com/groups/vattuytevn
2. SỈ HÀNG TẠP HÓA, BÁCH HÓA – MIỀN NAM: https://www.facebook.com/groups/sihangtaphoa.miennam
3. SỈ HÀNG TẠP HÓA, BÁCH HÓA – MIỀN BẮC: https://www.facebook.com/groups/sihangtaphoa.mienbac
4. CỘNG ĐỒNG BẢO HỘ LAO ĐỘNG VIỆT NAM: https://www.facebook.com/groups/bhld.vn/
5. Mua hàng toàn quốc | Bảo hộ lao động, Văn phòng phẩm, Bao bì, Vật tư:https://www.facebook.com/groups/muahangtoanquoc
6. Mua hàng Miền Nam | Bảo hộ lao động, Văn phòng phẩm, Bao bì, Vật tư: https://www.facebook.com/groups/muahangmiennam
7. Mua hàng Miền Bắc | Bảo hộ lao động, Văn phòng phẩm, Bao bì, Vật tư: https://www.facebook.com/groups/muahangmienbac
8. NGUỒN HÀNG SỈ VẬT TƯ Y TẾ: https://www.facebook.com/groups/vattuytevn
9. MUA BÁN VẬT TƯ Y TẾ: https://www.facebook.com/groups/muabanvtyt
10. NGUỒN HÀNG SỈ BẢO HỘ LAO ĐỘNG: https://www.facebook.com/groups/nguonhangsibaoholaodong

II – Cộng đồng trên mạng xã hội Zalo:

1. Cộng đồng Vật tư y tế Miền Nam: https://zalo.me/g/zdytfd903

2. Cộng đồng bảo hộ Miền Nam: https://zalo.me/g/yuvrjd457

3. Cộng đồng bảo hộ Miền Bắc: https://zalo.me/g/xmsopx857

4. Cộng đồng thu mua miền Bắc: https://zalo.me/g/zceqbq763

5. Cộng đồng thu mua Miền Nam: https://zalo.me/g/iziiaq969

Nội dung này có hữu ích với bạn không?

 

Trả lời