Sách Trắng Doanh Nghiệp Năm 2022 – Bộ Kế Hoạch Đầu Tư

Sách trắng doanh nghiệp năm 2022

Sách trắng doanh nghiệp năm 2022 là tài liệu do Bộ Kế Hoạch Đầu tư phát hành cung cấp những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp của cả nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2021 và được chia thành 3 phần:

  • Phần I: Bối cảnh và tình hình phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2021;
  • Phần II: Một số chỉ tiêu chủ yếu về doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020;
  • Phần III: Số liệu về phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 và năm 2021

vnps.vn sach trang doanh nghiep 2022

Để  nhận tài liệu miễn phí bạn click vào biểu mẫu điền đầy đủ thông tin nhé!

Liên kết đăng ký nhận tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/1SX_HAsmBbh2Qzyt5kRRguSzqkX1Ibva6

Nội dung này có hữu ích với bạn không?

 

Trả lời